Projektujemy w myśl zasady:

Mniej
nie można,
więcej
nie trzeba.

human doki natural

Nowa kolekcja DOKI jest dopełnieniem naszej aktywności, w której łączymy nasze przekonania, doświadczenie projektowania, dając naszym klientom możliwość nabycia obiektów tworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Naszym obiektem poznania nie są przedmioty, a raczej rzeczy. Przez rzeczy staramy się poznać ludzi i ich historie. Staramy się odpowiedzieć na ich tęsknoty.