Polityka prywatności Sklepu DOKI

 

 1. Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. F. Mamuszki 41, NIP 9570518017, REGON 192638512, wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju (dalej: Studio 1:1), jako właściciel sklepu internetowego pod nazwą Sklep DOKI (dalej: Sklep DOKI), przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Sklepu Studio 1:1, danych osobowych użytkowników Sklepu DOKI oraz bezpieczeństwa ich przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych jest Studio 1:1.
 3. Dane osobowe użytkowników Sklepu DOKI są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami).
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwia korzystanie ze Sklepu DOKI.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu zawarcia, wykonania lub odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w Sklepie DOKI, złożenia i rozpatrywania reklamacji, obsługi płatności oraz w celach wskazanych w dokumencie pod tytułem „Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową Sklepu DOKI – www.doki.com.pl” dostępnym w zakładce „Polityka cookies”. Nadto, za uprzednią zgodą użytkowników, powyższe dane mogą być wykorzystywane przez Studio 1:1 w celach marketingowych.
 6. Z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej, użytkownik Sklepu DOKI w każdym czasie ma prawo do:
 • Wglądu do danych osobowych dotyczących użytkownika,
 • Samodzielnej zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia lub poprawiania danych osobowych użytkownika, po zalogowaniu się na Konto Klienta,
 • Żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia. Wniosek o zaprzestanie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres lub siedzibę oraz adres e-mail podany dla założenia Konta Klienta. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy wysłać pocztą tradycyjną na adres Studia 1:1 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@studio1do1.pl. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, przy czym w przypadku ewentualnych Zamówień Klienta (użytkownika) będących w trakcie realizacji – po zakończeniu ich realizacji.
 1. Studio 1:1 gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Sklep DOKI i korzystających z jego funkcjonalności. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Sklepem DOKI, okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności Sklepu Studio 1:1.
 2. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, Studio 1:1 nie przekazuje danych osobowych użytkowników Sklepu DOKI innym podmiotom, bez zgody użytkownika, chyba że jest to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy sprzedaży (np. przekazanie danych firmie kurierskiej dokonującej dostawy bądź podmiotowi dokonującemu obsługi płatności elektronicznej).
 4. Dane osobowe użytkowników Sklepu DOKI mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym, na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań, na podstawie, w trybie i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Strona internetowa Sklepu DOKI wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową Sklepu DOKI– www.doki.com.pl” dostępnym w zakładce „Polityka prywatności”.
 6. Strona internetowa Sklepu DOKI może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www. Studio 1:1 nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu DOKI.
 7. Pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności użytkownicy Sklepu DOKI mogą kierować na adres: sklep@studio1do1.pl.
 8. Rozwój Sklepu DOKI, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie Sklepu DOKI, w zakładce „Polityka prywatności”.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij